ממי עדיף לקבל שירותים פיננסיים של הלוואות

ממי עדיף לקבל שירותים פיננסיים של הלוואות, הלוואת לעסקים ועוד? מגופים פיננסיים פרטיים או ממוסדות המדינה? את השאלה הזאת שואלים את עצמם אינספור בעלי עסקים אשר זקוקים לעזרה פיננסית, ייעוץ עסקי ועוד וזאת על מנת שהם יוכלו להמשיך לקיים את העסק שלהם בכבוד, להתנהל באופן חוקי ומקצועי מבחינה כספית ועוד. אבל עוד לפני שנמשיך רק נאמר כי אין בעל עסק אשר לא קיבל מימיו עזרה מקצועית, בין אם באמצעות ייעוץ ובין אם באמצעות מוצרים ושירותים פיננסיים מסוגים שונים כמו הלוואות לעסקים ועוד. אז אם ככה, ממי הכי טוב לרכוש שירותים ומוצרים אלו, מגופים פיננסיים פרטיים כמו בנקים, לווים מן השוק הפרטי או מקרנות מימון ציבוריות, המדינה ועוד?

הלוואות לעסקים מטעם המדינה

הלוואות בכלל והלוואות לעסקים בפרט ניתנים בתנאים טובים הרבה יותר מטעם המדינה לעומת גופים פיננסיים פרטיים! אין ספק שהעובדה כי שירותים ומוצרים פיננסיים מסוגים שונים לעסקים ניתנים במסגרות ובתנאים טובים הרבה יותר מטעם המדינה, בין אם מטעם המדינה עצמה ובין אם מטעם קרנות מימון ציבוריות מטעמה, לעומת גופים פיננסיים פרטיים כמו בנקים, גורמים פיננסים בשוק הפרטי ועוד. וזאת מבחינת העבודה כי מדינת ישראל שמה לעצמה מטרה להשקיע משאבים כלכליים למען עסקים מסוגים שונים, בין אם קטנים, בינוניים וגדולים. לפיכך, כל אותם שירותים כמו הלוואות, הלוואות לעסקים ועוד ניתנים בתנאים הרבה יותר טובים מטעם המדינה לעומת אם היו ניתנים על ידי גופים פרטיים. לפיכך,

למרות הבירוקרטיה של הלוואות מטעם המדינה…

למרות הבירוקרטיה של הלוואות מטעם המדינה אמנם ארוך יותר אבל משתלם הרבה יותר! בעניין זה הכתובת היא אחת בלבד: המדינה. ובמילים אחרות, אם נוטלים שירותים כלכליים, בין אם של ייעוץ ובין אם של הלוואות מסוגים שונים או פירעון מהיר של צ’קים, יש ליטול אותם אך ורק מן המדינה. וזאת מפאת העובדה שהמדינה מעניקה אותם בתנאים טובים הרבה יותר (במונחים של תנאי החזר חודשי, ריבית, הצמדה ועוד). וזאת בניגוד מוחלט לגופים פרטיים אשר גובים עמלות גבוהות ביותר עבור השירותים שלהם, עד שבמקרים רבים מדובר בשירותים פיננסיים כלל לא משתלמים ואפילו ‘עושקים’. ועל אף ששירות זה מטעם המדינה אורך יותר זמן, בסופו של דבר זה לטובת בעלי העסקים והעסקים שלהם עצמם!