מדריך לעסקים

תנאי שימוש

על כל הערות, שיתוף פעולה או טענות לגבי האתר “מדריך לעסקים” ניתן לפנות עלינו במייל.
לפניה במייל לחץ כאן

המידע המובא באתר זה נועד לשימושם של הגולשים ולהרחבת ידיעותיהם.
אם החלטת לגלוש באתר זה הינך עושה זאת באחראיות הבלעדית שלך ומסכים לתנאי השימוש באתר המפורטים בהמשך:

1. אתר אינטרנט זה על כל התכנים הכלולים בו מיועד לשימוש חופשי אישי – בחינם.

2. אתר אינטרנט זה לא מתעסק במתן שירותים לעסקים אלא מציג אינדקס של אתרים שונים בתחום העסקים ומדריכים לעסקים.
אין לנו שום קשר עם חברות המוצגות כאן.
הצגת החברות בתחום העסקים היא לא המלצה כל שהיא על חברה זאת או אחרת.

3. הזהרה לגולשים:
יש לקחת בחשבון שהמידע המתפרסם באתר לא בטוח שהוא מידע עדכני, רלוואנטי או נכון. המאמרים, המדריכים, הכתבות או טקסטים אחרים המוצגים באתר הם דעות אישיות של הכותבים השונים ולא מדובר על ייעוץ מקצועי.
אם החלטת לפעול ע”פי הטקסטים שפורסמו בפורטל הינך עושה זאת על האחראיות שלך ולא ניתן לבוא בטענות לפורטל או לכותבי התכנים של האתר.

4. כל זכויות הקניין לגבי הרעיון, התוכן הכתוב, והעיצוב שמור באופן מוחלט לאתר “הלוואות” ולמנהליו.

5. אין להעתיק, לשנות, לשכפל, למכור פריטים מפריטי האתר ותכניו ללא קבלת האישור מראש בכתב ממנהלי האתר.

6. מנהל האתר אינו אחראי ואין לו שליטה ישירה על חלק מהתכנים ו/או הפרסומות המתפרסמות באתר אשר נמצאים באתרים חיצוניים. בנוסף אין למנהל האתר שליטה מידית על תכנים מסוימים אשר נכתבו או הועלו לאתר ע”י גולשים. ניתן לפנות אלינו במייל על כל הערה או תלונה לגבי האתרים המפורסמים בפורטל.

7. מנהל האתר יעשה ככל יכולתו כדי לדאוג שתכני האתר שאין לו שילטה ישירה עליהם או מידית יתאימו לאופי וגיל הגולשים, הן בתכנים והן במודעות המתפרסמות בו. פנייה בגין תוכן בעייתי, תישקל ברצינות ע”י מנהל האתר, אך לא תחייב אותו בכל צורה שהיא.

8. מנהלי האתר שומרים על זכותו למחוק או לעשות כל שינוי בתכנים או קבצים אשר נכתבו או הועלו ע”י הגולשים ללא הודעה מראש.

9. הצגת הפרסומות באתר אינה מהווה המלצה או הבעת עמדה של מנהלי האתר לגבי נכונות ו/או כדאיות המוצרים. מנהלי האתר אינם אחראים לפרסומות המופיעות באתר. מנהלי האתר אינם אחראים לכל נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה שייגרמו לגולשים, ולגולש לא תהא כל טענה או תביעה כלפי מנהל האתר לגבי המידע המפורסם או המוצג באתר.

10. כל התקשרות שיעשה הגולש עם צד שלישי המפרסם באתר, תעשה ישירות מולו וכל טענה או תביעה יופנו על ידי הגולש והמשתמש, ישירות אל הצד השלישי ממנו קיבל הצעה או ממנו קנה ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי מנהל האתר.

11. מנהלי האתר שומרים על הזכות לשנות או להפסיק את הפעלת האתר ללא הודעה מוקדמת. מנהלי האתר אינם מתחייב כי לא יפלו תקלות בהפעלתו של האתר.

12. תנאי השימוש באתר מחייבים את הגולשים והמשתמשים. ההחלטה אם לגלוש באתר זה או לא, היא על אחריות הגולש בלבד. בעת השימוש באתר, הגולש / משתמש / המפרסם, מצהיר כי הוא מסכים לכל תנאי השימוש.

13. השימוש בתכנים של האתר כאמור הינו באחריותך הבלעדית והאתר לא יישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור. מנהל האתר ממליץ ומאיץ בך לבחון את התכנים והתאמתם לצרכיך, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, והאחריות המלאה לביצועה של בדיקה כאמור ו/או אי ביצועה תחול עליך לבדך.

14. התכנים המתפרסים באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט או ליועצים או גופים חיצוניים. האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותו לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותך.

Exit mobile version