ניהול שכר העובדים בעזרת רואה חשבון

הסיבה העיקרית בגינה פונים תושבים במדינת ישראל אל קבלת שירותיהם של רואי חשבון, היא כאשר הם פתחו עסק. שכן, על פי החוק, הקמתה של עסק בארץ, היא חובתם של היזמים אשר הקימו את עסק. עם זאת, לעיתים לא נדירות פונים גם עוסקים פטורים או אנשים פרטים לקבלת שירותיהם של רואי החשבון, שכן שימוש נבון בשירותיו של רואה חשבון יוכל להשפיע באופן משמעותי על הוצאותיו והכנסותיו של בית העסק, עד לבלי הכר.
עוסקים פטורים שחייבים לדווח למס הכנסה פעם בשנה יכולים לעשות זאת לבד בגלל שהדבר הוא מאוד פשוט יחסית לעוסק מורשה או חברת בע”ם.

היתרונות של קבלת שירות של רואה חשבון מקצועי

השאלה הנשאלת היא, מדוע למעשה יבחר בעל עוסק פטור או איש פרטי, אשר אינם מחויבים על פי החוק לקבלת שירותיו של רואה חשבון, כאשר יכולים לבחור דווקא בשירות של מנהל חשבונות, אשר עלותו אל מול העלות החודשית של רואי חשבון נמוכים באופן משמעותי.
יש כמה יתרונות אם בעלי עסקים קטנים אשר אינם רשומים כחברות במדינת ישראל מקבלים שריותיהם של רואי חשבון מקצועי בכדי לקבל את שירותיהם, וליהנות מניהול נכון וחכם יותר של העסקים שבבעלותם.

ניהול נכון של שכר העובדים

אחד השימושים הנבונים ביותר אותם מאפשרת פנייה אל רואה חשבון, היא הפנייה לניהול נכון של תשלומי שכר העובדים. תשלומי שכר העובדים הם לדעת כל ההוצאות הכבדות של כל בית עסק, ובעיקר כאשר מדובר על בית עסק אשר מעסיק שכירים רבים. הוצאות אלו ניתן לצמצם באופן משמעותי, כאשר ניהול תשלומי השכר מתבצע על ידי שימוש בשירותיו של רואה חשבון בעל ניסיון ובעל וותק. כיצד?
ובכן, גילום הוצאות אל תלושי השכר של המועסקים היא הדרך הנפוצה ביותר לצמצם את עלויות העביד. אמנם, יהיה על רואה החשבון לפעול במסגרת החוק ובמסגרת ההסכמים אשר נחתמו מראש בין המעסיק לבין השכיר בבית העסק יחד עם זאת גם על הסכמים אלו יהיה אמון רואה החשבון, אשר יותיר פרצות חוקיות בחוזה אשר נחתם עם המועסק, בכדי לאפשר גילום של הוצאות שונות אל תלושי השכר. בדרך זו, כיול כל בית עסק לצמצם באופן משמעותי את עלויות המעביד החודשיות והשנתיות.