לוח סילוקין – שפיצר / קרן שווה

חשיבות מאוד גדולה יש ללוחות הסילוקין בזמן תשלומי הלוואת המשכנתא או כל הלוואה אחרת. בעלי מקצוע מומחים בתחום המשכנתאות יידעו להתאים לכם את לוח הסילוקין הטוב ביותר עבורכם.
לוח סילוקין, מה זה אומר? כיצד לוח הסילוקין משפיע על הלוואת המשכנתא שלנו?
לוח סילוקין, מהו? טבלה אשר מייצגת את כל שלבי החזרי הלוואת המשכנתא החודשיים לכל אורך תקופת הלוואת המשכנתא. לוח הסילוקין מחושב בשני צורות, הראשונה לוח סילוקין מסוג שפיצר ושניה מסוג קרן שווה.

כדי לחשב את ההחזרים החודשים עלינו להביא בחשבון את כל הפרמטרים הבאים

1. גובה הלוואת משכנתא
2. הריבית על הלוואת המשכנתא
3. תקופת הלוואת משכנתא
4. לוח סילוקים מסוג שפיצר או קרן שווה

יש שני סוגים של לוחות סילוקין

1. לוח סילוקין מסוג שפיצר – המאפיין העיקרי של לוח הסילוקין מסוג שפיצר הוא ההחזר החודשי הקבוע לאורך כל תקופת ההלוואת המשכנתא. וזה במידה ולא חל שינוי בריבית או במדד לאורך תקופת הלוואת המשכנתא.

2. לוח סילוקין קרן שווה – המאפיין העיקרי בלוח סילוקין מסוג קרן שווה, ההחזר החודשי הקבוע על חשבון הקרן.

בשני המקרים של לוחות הסילוקין נתחיל לשלם מייד גם על חשבון הקרן וגם על חשבון הריבית.
לכל לוח סילוקין מאפיינים המייחדים אותו, יתרונות וחסרונות לכל אחד מהם, לרוב היתרונות והחסרונות הם נגזרת ממסלולי ההלוואה אותם אנו בוחרים ומאפייני הלקוח אשר משלם בעבור הלוואת המשכנתא.

באיזה לוח סילוקין עדיף לנו לשלם את הלוואת המשכנתא

כאשר אנו צריכים לבחור באיזה לוח סילוקין עדיף לנו לשלם את הלוואת המשכנתא, עלינו לשאול את עצמנו מספר שאלות:

• האם נרצה לפרוע את הלוואת המשכנתא לפני תום תקופת הלוואת המשכנתא?
• מהו כושר ההחזר החודשי שלנו נכון להיום?
• מהו מסלול הלוואת המשכנתא הנבחר וכיצד הוא משפיע לנו על ההלוואה?
ובנוסף מספר שאלות רלוונטיות על הלוואת המשכנתא…
לוח סילוקין מסוג שפיצר הינו לוח הסילוקין הנפוץ ביותר בקרב הבנקים וגם היקר יותר מבין האופציות. למרות זאת, אסטראטגית לוח סילוקין מסוג שפיצר בתכנון נכון ומקצועי יכול להיות משתלם וכדאי יותר מלוח סילוקין מסוג קרן שווה.