איך להרשים את הבנק כדי שיבין שהעסק שלכם רציני ויציב

בנקים פועלים לפי ההוראות של בנק ישראל והחוקים של המדינה. בכל זאת יש דרכים איך להרשים את הבנק כדי שיבין שהעסק שלכם רציני ויציב. אם תצליחו במשימה יהיה קל יותר לקבל הלוואה או משגרת אשראי. חשוב לדעת שכל בנק יכול להתנהל שונה מבנק אחר וכל מנהל בנק יכול לאשר בקשות בקלות וא לא לאשר בכלל.
הינה כמה דברים חשובים שיכולים לעזור ביחסים של לקוח עסקי עם הבנק שלו:
1. הבטחונות ושעור הריבית ניתנים למיקוח, ככל שהבטחונות טובים יותר ניתן להסתמך עליהם בשיעור גבוה יותר ולהוזיל את הריבית.
2. הלוואות לזמן ארוך ניתנות גם כפרישת חוב, על מנת להקטין את עומס ההחזרים. במקרים אלה ידרוש הבנק ריבית גבוהה בגלל החשיפה.
3. במקרים בהם יש בטחונות צמודים למדד או למט’ח רצוי להעמיד הלוואה באותו סוג הצמדה BACK TO BACK על מנת למנוע חשיפה.
4. בחשבון העלות של האשראי יש לקחת בחשבון את העלות האפקטיבית כולל עלויות של עמלות עריכת מסמכים חיוב דמי גביה של ההלוואה,עמלת הקצאת אשראי וכד’

אישור מסגרות האשראי

בגלל ההגבלות של החוק הבנק לא יכול לאשר חריגה ממסגרות האשראי המאושרות. על מנת להימנע מהחזרת צ’קים יש לנקוט בפעולות הבאות:
1. סיכום כתוב עם הבנק על המסגרות המאושרות. בחשבון הלקוח
2. להקפיד על עריכת תזרים מזומנים עם מירווח סביר ,כך שלא תהיה חריגה בחשבון העו’ש
3. להתאים את הצ’קים המוצאים לתאריכים הצפויים לתקבולים
4. במקרה הצורך לבקש מראש הגדלת מסגרות האשראי אפילו באופן זמני
5. לתעד את כל הסיכומים עם הבנק בכתב,על מנת למנוע אי הבנות שיתעוררו

תכניות הבראה

במידה והעסק נקלע למצוקה תזרימית עקב סיבות של ירידה בהכנסות , קשיים ענפיים, קשיי גביה וכד’, רצוי להציג לבנק מבעוד מועד תכנית להבראת העסק שלמעשה הינה תכנית עסקית המצביעה על האפשרות להבריא את העסק תוך תקופה מוגדרת. במידה ולבנק יש חשיפה בבטחונות והתכנית הינה סבירה יש לבנק גם אינטרס ללכת עם תכנית הלקוח להבריא את העסק ולהקטין את החשיפה.
ההבראה יכולה להיות ע’י שיפור מרווחים,הקטנת עלויות יצור, הקטנת עלויות מינהלה, פעילות שווקית,או שינוי ארגוני כמו הכנסת משקיע, מיזוג וכד’.
ישנה אפשרות גם להגיש בקשה לקרן בערבות מדינה לקבלת הלוואה להון חוזר.

העמלות והריבית של הבנק

הבנקים מתפקדים במשק של תחרות ועל כן מבנה ומחירי השירותים בכל בנק שונה ועל הלקוח לברר את מחירי השירותים, כמו דמי ניהול חשבון ועמלות שונות, ולהשוותם למחירים הנהוגים בבנקים המתחרים. בדרך כלל ישנן למנהל סניף סמכויות לתת הנחות לחלק מהשירותים בהתחשב בטיב הלקוח והיקף פעילותו בבנק.
יש לעקוב אחר רמת הריביות בשוק והציפיות לשינוי ריביות, בייחוד בטווח הקצר, וזאת כדי להחליט על טווח הזמן, סוג ההצמדה וסוג הריבית (קבועה או משתנה). עמלת הקצאת האשראי למסגרת העו”ש הינה 1.5% לשנה (נומינלית), וניתן להקטינה על ידי התאמת מסגרת האשראי לצרכי העסק ותזרים המזומנים, תוך שימוש בהלוואות לטווח קצר באמצעות נכיונות וכד’, שעלותן הכוללת נמוכה במקרים רבים מעלות העו”ש.

אשראי כנגד תוכניות חיסכון ופקדונות

הבנקים הפסיקו ללחוץ על הלקוחות בנושא פתיחת תוכניות חיסכון כבטוחה לאשראי, אך יחד עם זאת ניתן למצוא בהרבה תיקי לקוחות תוכניות חיסכון פרטיות המשועבדות לטובת האשראי של העסק. חשוב לבדוק את כדאיות אחזקת תוכניות החיסכון, בייחוד במקרים בהם העסק נמצא בהפסד, ולבחון עם רואה החשבון את כדאיות אחזקת תוכניות החיסכון ואת היבטי המיסוי מול עלויות המימון.