ניהול תזרים המזומנים – לתכנן נכון ולחסוך הון

לא אחת, ניהול תזרים המזומנים עולה על שרטון, אם בגלל אופטימיות יתר ואם בגלל חוסר מתן חשיבות לניהול התזרים. השאלה שיועץ עסקי יכול לתת תשובה נכונה היא: כיצד לעשות זאת נכון.
בעלי עסקים ומנהלי עסקים מכירים טוב את המונח תזרים מזומנים עקב התעסקותם היומיומית בניהולו. העסקים נקלעים למשברים של תזרים מזומנים הנובעים מאי ניהול התזרים בצורה נכונה.
מניתוח קשיים תזרימים בדיעבד, עולה בדרך כלל כי ניהול התזרים עלה שרטון, עקב אי הסתכלות נכונה קדימה (על פני ציר הזמן), הנובעת מאופטימיות יתר או מאי מתן משקל נכון לחשיבות הניהול הנכון של תזרים המזומנים.
תזרים המזומנים משמש את העסק ככלי תכנוני פנימי, אך גם ככלי בקרה לצרכים עצמיים ולצורכי הצגה בפני גופים המעורבים בפעילות העסקית של העסק, כגון בנקים, שותפים, משקיעים פוטנציאליים וכד’.
יש חשיבות רבה בניהול נכון של תזרים המזומנים, במיומנויות ובכלים הנדרשים לניהול מקצועי של תזרים המזומנים, בדגשים לניהול נכון של תזרים המזומנים כנוהל עבודה תפעולי פיננסי ובזהירות הנדרשת בהצגת תזרים המזומנים בפני גופים הקשורים בפעילות העסקית של העסק (בנקים, שותפים, משקיעים וכד’). לבסוף יינתנו מספר טיפים לניהול תזרים המזומנים והצגתו בפני גופים קשורים לעסק.

מהו תזרים המזומנים?

תזרים המזומנים הוא חלק חשוב מאוד של מכלול הפעילות העסקית. הפעולות של כל עסק קשורות בתזרים המזומנים של העסק.
עסק שתזרים המזומנים שלו אינו טוב עשוי למצוא עצמו ללא יכולת לרכוש סחורה מספקים, ללא יכולות לשלם לעובדים וכד’ ולכן למעשה להפסיק את פעילותו. תזרים מזומנים רע עשוי לאיים על המשך קיום העסק ואילו תזרים מזומנים טוב מאפשר המשך קיום העסק והמשך פעולות פיתוח וצמיחה לעסק. כל בעל עסק מכיר עובדה זו מחיי היום יום שלו.
לעסק יש קשרים של תזרים המזומנים עם הבנקים והספקים. במקרים אחרים מימון הפעילות מערב גופים נוספים כגון חברות מימון, חברות פקטורינג ועוד. בצד השני העסק מקבל מלקוחות תקבולים. ניהול התזרים נכון הוא למצוא את האיזון בין התשלומים לתקבולים.

מיומנויות נדרשות לניהול תזרים המזומנים

המיומנות הנדרשת לניהול תזרים מזומנים יכולה להירכש מניסיון אישי או ע”י איש מקצוע והיא כוללת מספר מישורים:

•  הבנה כללית בניהול ספרי החשבונות של החברה (אם כי לא נדרשת הכשרה מקצועית כמנהל חשבונות).
•  יכולת שימוש בסיסית בכלי מיחשוב כגון גיליון אלקטרוני (אקסל, לוטוס, קווטרו וכד’) ויכולת עבודה באינטרנט לשם קשר עם הבנקים עימם עובדים והורדת מידע חיוני אחר.
•  הבנה יסודית ומעמיקה של מבנה הפעילות הפיננסית של העסק אותו אתה מנהל.
•  הכרת הענף בו פעיל העסק ותנאי האשראי הנהוגים בו.
•  יכולת תקשורת טובה עם ספקים, לקוחות ובנקים לצורך פתרון “משברים”.
•  יכולת לספק תחזיות תזרימיות לגופים הנ”ל.

חשוב בכל עסק שתזרים המזומנים להתעדכן תכופות, רמת התכיפות משתנה מעסק לעסק, אך ככלל “שמירת היד על הדופק” היא כלל מפתח בהקשר זה. לעיתים עדכונים יומיומיים משנים את הצפי התזרימי מקצה לקצה, כך שלא ניתן לזנוח את ניהול התזרים ולעדכנו שלא בתכיפות הנדרשת.