פתיחת חברה ואיוש תפקידים בכירים

לאחר ששני היזמים הגשימו חלום משותף והקימו חברה חדשה כולל רישומה אצל רשם החברות וקביעת שם, לוגו וסמל, השלב הבא יהיה לאייש את כל התפקידים הבכירים.ניהול מקצועי יקבע אם החברה תזכה לציבור לקוחות מכובד עם זרימת הזמנות קבועה.
אנשי שיווק שיוצאים לשטח מייצגים את החברה ומהווים  “כרטיס ביקור חי” לחברה. פתיחת חברה תקבע ששני היזמים הם הבעלים בפועל ובעלי המניות של החברה. טוב יעשו באם ירשמו מקרקעין על שמות ילדיהם וכל אחד יערוך הסכם ממון עם נשיהם.

תפקידים בכירים בחברה

תהליך פתיחת חברה מחייב את העסקת רואה חשבון שילווה את שלבי ההקמה ויאשר את כל הדוחות הכספיים שיוגשו לרשויות המס. רואה חשבון אמור להיות מעורב בהקמת מערכת ניהול חשבונות של החברה ויעניק ייעוץ עסקי מקצועי לקראת קבלת החלטות. חיוני לבחור באיש המתאים ולכן רצוי לראיין מספר חברות ולברר מי הם לקוחותיהם.
תפקידים בכירים בחברה יהיו: מנכ”ל בפועל שינהל את החברה ויהיה אחראי על התפקוד השוטף ויפקח על הייצור ועל קבלת הזמנות הלקוחות ואספקתן. מזכירת החברה היא בורג חשוב בתפקוד החברה היות והיא רושמת פרוטוקולים בישיבות ההנהלה ועוקבת אחרי ביצוע ההחלטות. שתי המשרות הן תפקידי אימון היות והן מחייבות השתתפות בדיונים סגורים.

מנהל ייצור ומנהל כוח אדם  – תפקידים חשובים

פתיחת חברה שתעסיק עובדים רבים תחייב העסקת מנהל ייצור ומנהל כוח אדם. מנהל ייצור בענף כמו עיבוד שבבי ידאג שכל העובדים יתייצבו לעבודה בזמן שנקבע וילבשו בגדי עבודה, נעלי עבודה וינקטו בכל אמצעי הבטיחות כולל כפפות עבודה ומשקפיים ולעת הצורך כובע מגן.
מנהל כוח אדם בחברה עתירת מדע חייב לגייס את הצוות הטוב ביותר ולבחור כל עובד באופן אישי. הוא חייב להעניק לעובדים תנאים טובים ושכר הוגן. עובדים  מרוצים יהפכו את מעבידיהם לאנשים מרוצים.

בעלי התפקידים אינם אחראים לחובות החברה

נשאלת השאלה מאחראי על ההפסדים והחובות של החברה. חשוב להבין שהחוק הישראלי קובע שאין לחייב עובדים בכירים לשאת בהפסדים של החברה, גם במקרה והם תמכו או יזמו צעדים שהובילו לכישלונות או להפסדים. רק אם הם מעלו באימון וביצעו עבירות פליליות הם יישאו באחריות למעשיהם.